Ampli mini bluetooth 12V kentiger HY502S

499,000 

* Đọc thẻ SD card
* Đọc USB
* Bluetooth tích hợp
* Chỉnh bass treble trực tiếp
* Remote điều khiển
* Nghe FM

 

f88f36bcd43c6ebfe9d9fc0263fcc9a1
Ampli mini bluetooth 12V kentiger HY502S

499,000 

Mua ngay
Danh mục: