Bộ điều khiển tưới tiêu 4 vùng 3000m

390,000 

Chuyên dụng điều khiển cho những nới có khoảng cách địa lí xa, ví dụ giữa 2 ngôi nhà hay từ trong nhà ra vườn cây,…áp áp dụng nhiều nhất cho hệ thống tưới tiêu hay hệ thông bật đèn chiếu sáng.

 

2
Bộ điều khiển tưới tiêu 4 vùng 3000m

390,000 

Mua ngay