Công tắc 2 cực, 2M, 32A cho bình nóng lạnh

1,507,000 

CÔNG TẮC 2 CỰC 2M 32A MARKED “WATER HEATER” – XÁM – HC4011SW
Công tắc 2 cực, 2M, 32A cho bình nóng lạnh

1,507,000 

Mua ngay