Usb bluethooth

89,000 

  • Kết nối không dây
  • Biến loa thường hay âm li trở nên thông minh
  • Tiện lợi đa phong cách
  • Khoảng cách kêt nối xa
usb-bluetooth-usb-bluetooth-1m4G3-usb-bluetooth-mz301-1m4G3-GUwnTF_simg_d0daf0_800x1200_max - Copy
Usb bluethooth

89,000 

Mua ngay
Danh mục: